Lisans

BİRİNCİ YIL

1.Yarıyıl (Güz)

Ön Koşul

Sn

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1

AIB101

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Z

2

0

2

2

 

2

FIZ101

Fizik I

Z

4

0

4

4

 

3

ING101

İngilizce I

Z

2

0

2

2

 

4

INT101

Teknik Resim

Z

3

1

4

6

 

5

INT103

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Z

2

0

2

3

 

6

INT105

Malzeme Bilimi

Z

3

0

3

3

 

7

KIM103

Kimya

Z

3

1

4

3

 

8

MAT101

Matematik I

Z

5

0

5

5

 

9

TDB121

Türk Dili I

Z

2

0

2

2

 

Toplam

26

2

28

30

 

 

2. Yarıyıl (Bahar)

Ön Koşul

Sn

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1

AIB102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Z

2

0

2

2

 

2

FIZ102

Fizik II

Z

3

0

3

4

 

3

ING102

İngilizce II

Z

2

0

2

2

 

4

INT100

Bilg. Dest. Tasarım

Z

3

1

4

4

 

5

INT102

Yapı Teknolojisi I

Z

3

0

3

3

 

6

INT104

Statik

Z

3

0

3

4

 

7

INT106

Yapı Malzemeleri

Z

3

0

3

4

 

8

MAT102

Matematik II

Z

5

0

5

5

 

9

TDB122

Türk Dili II

Z

2

0

2

2

 

Toplam

26

1

27

30

 

 

İKİNCİ YIL

3.Yarıyıl (Güz)

Ön Koşul

Sn

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1

INT201

Mühendislik Matematiği I

Z

4

0

4

4

 

2

INT203

Mukavemet I

Z

3

0

3

4

INT104

3

INT205

Mühendislikte İstatistik ve Say. Yönt.

Z

3

0

3

3

 

4

INT207

Yapı Teknolojisi II

Z

2

0

2

3

 

5

INT209

İnş. Tek. Uyg. Laboratuarı I

Z

3

1

4

4

 

6

INT211

Beton Teknolojisi

Z

2

0

2

3

 

7

INT213

Akışkanlar Mekaniği

Z

4

0

4

4

 

8

INT215

Mühendislik Jeolojisi

Z

2

0

2

2

 

9

INT221

Girişimcilik

S

3

0

3

3

 

INT223

İletişim Tekniği

 

INT225

Ulusal Yenilik Sist. ve Stratejik Teknoloji Yönetimi

 

INT227

Yenilik Yönetimi ve Teknoloji Transferi

 

INT229

Fikri Mülkiyet Hakları

 

INT231

Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri

 

INT233

Bilim Tarihi ve Felsefesi

 

INT235

Davranış Bilimine Giriş

 

INT237

Akademik İngilizce

 

INT239

Sevgi*

 

Toplam

26

1

27

30

 

 

4. Yarıyıl (Bahar)

Ön Koşul

Sn

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1

INT200

Yapı Statiği I

Z

3

0

3

4

INT104

2

INT202

Mukavemet II

Z

3

0

3

4

INT203

3

INT204

Topografya

Z

3

1

4

4

 

4

INT206

İnş. Tek. Uyg. Laboratuarı II

Z

3

1

4

4

 

5

INT208

Malzeme Laboratuarı

Z

3

1

4

4

 

6

INT210

Hidrolik ve Hidroloji

Z

4

0

4

3

INT213

7

INT212

Mühendislik Matematiği II

Z

4

0

4

4

 

8

INT220

Toplum Sosyolojisi

S

3

0

3

3

 

INT222

Üretim Süreç Verimliliği ve Teknoloji

 

INT224

İmalat, Bilişim ve Hizmet Süreçlerinde Teknoloji Stratejileri

 

INT226

Sürdürülebilir Teknoloji Planlama

 

INT228

Sınai Mülkiyet Hakları Bilgisi

 

INT230

İşletme Yönetimi

 

INT232

Toplam Kalite Yönetimi

 

INT234

Mühendislik Etiği

 

INT236

Sanat Tarihi

 

INT238

Mesleki İngilizce

 

INT240

Taekwondo Savunma Sanatı*

 

Toplam

26

3

29

30

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

5.Yarıyıl (Güz)

Ön Koşul

Sn

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1

INT301

Betonarme I

Z

4

0

4

4

INT202

2

INT303

Zemin Mekaniği

Z

3

0

3

3

 

3

INT305

Ulaştırma

Z

4

0

4

3

 

4

INT307

Çelik Yapılar

Z

4

0

4

3

INT202

5

INT309

Beton Teknolojisi Laboratuarı

Z

3

1

4

4

 

6

INT349

Metraj ve Keşif Hesapları

Z

3

0

3

4

 

7

INT313

Yapı Statiği II

Z

3

0

3

3

 

8

INT321

Şehircilik

S

3

0

3

3

 

INT323

Su Kaynakları

 

INT325

Ahşap Yapılar

 

INT327

Teori ve Uygulamada Heyelanlar

 

INT329

Bina Bilgisi

 

INT331

Özel Betonlar

 

INT335

Lifli Betonlar

 

INT337

Polimer Betonlar

 

INT339

İnşaat Müh. Bilgisayar Programlama

 

INT341

Ulaştırma Yapıları

 

INT343

Mesleki Bilgisayar*

 

INT347

İnşaat Mühendisliği Proje Yönetimi

 

INT351

Sulama-Kurutma

 

INT353

Yapı Fiziği

 

INT311

İnş. Tek. Uyg. Laboratuvarı III

S

3

1

4

4

 

Toplam

30

1

31

30

 

 

6. Yarıyıl (Bahar)

Ön Koşul

Sn

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1

INT300

Betonarme II

Z

4

0

4

5

INT301

2

INT302

Zemin Mekaniği Laboratuarı

Z

3

1

4

4

INT303

3

INT304

Yapı İşletmesi

Z

3

0

3

4

 

4

INT306

Yapı Dinamiği

Z

3

0

3

3

INT104

5

INT308

Temel Mühendisliği

Z

4

0

4

4

 

6

INT348

Mühendislik Ekonomisi

Z

4

0

4

4

 

7

INT320

Ulaştırma Sistemleri

S

3

0

3

3

 

INT322

Sonlu Elemanlar Yöntemi

 

INT326

Su Yapıları

 

INT328

Geoteknikte Bilgisayar Uygulamaları

 

INT330

Dinamik

 

INT332

Kompozit Malzemeler

 

INT334

İnşaat Sektöründe Risklerin Yönetimi

 

INT336

Yüksek Durabiliteli Betonlar

 

INT338

Beton Yollar

 

INT340

Demiryolu Ulaştırması

 

INT342

İnşaat Sözleşmelerinin Yönetimi

 

INT350

Su Getirme ve Atıksu Uzaklaştırma

 

INT352

Restorasyon Teknikleri

 

INT310

İnş. Tek. Uyg. Laboratuvarı IV

S

3

1

4

4

 

Toplam

27

1

28

30

 

 

DÖRDÜNCÜ YIL

7.Yarıyıl (Güz)

Ön Koşul

Sn

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

1

TKF496

İşyeri Eğitimi*

Z

4

0

4

5

 

2

TFK497

İşyeri Uygulaması*

Z

0

28

14

20

 

3

TKF498

Staj*

Z

0

0

0

5

 

Toplam

4

28

18

30

 

 

8. Yarıyıl (Bahar)

Ön Koşul

 

Sn

Ders Kodu

Ders Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

 

1

INT410

Bitirme Çalışması

Z

0

2

1

6

   

2

INT440

Betonarme Yapı Tasarımı**

S

2

2

3

7,5

INT300

 

INT441

Çelik Yapı Tasarımı**

INT307

 

INT442

Mimari Tasarım*

   

INT443

Su Getirme ve Atıksu Uzaklaştırma Tasarımı*

   

INT448

Ulaştırma Projesi*

   

INT445

Zemin Yapıları Tasarımı*

   

INT446

Yapı İşletmesi Projesi*

 

 

INT400

Su Yapıları Projesi*

 

 

INT433

Sulama-Kurutma Projesi*

   

3

INT411

Kıyı ve Liman Mühendisliği*

S

3

0

3

3

   

INT412

Betonarme III*

   

INT413

Zemin İyileştirme Yöntemleri*

   

INT414

İleri Beton Teknolojisi*

   

INT415

Şev Stabilizasyonu*

   

INT416

Prefabrik Yapılar*

   

INT417

Barajlar ve Hidroelektrik Santraller*

   

INT418

Tünel Mühendisliği*

   

INT419

Betonarme Yüksek Yapılar*

   

INT420

Hasarlı Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi*

   

INT421

Performansa Dayalı Tasarım*

   

INT422

Toprak İşleri*

   

INT423

Yapısal Deprem Mühendisliği*

   

INT424

Betonarme Kalıpları*

   

INT425

Geoteknik Araştırmalar*

   

INT426

Yapı Maliyeti*

   

INT427

Şantiye Tekniği*

   

INT428

Hazır Beton Teknolojisi*

   

INT429

Ön Gerilmeli Beton*

   

INT430

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı*

 

 

INT432

İnşaat Hukuku*

   

Toplam

15

6

18

30

   

Not:

1) III. ve IV. Yarıyılda birer adet Sosyal Seçimlik (SS) ders seçmek zorunludur.
2) V. ve VI. Yarıyılda ikişer adet Teknik Seçimlik (TS) ders seçmek zorunludur.
3) VII. veya VIII. Yarıyılda üçer adet Teknik Seçimlik (TS) ve ikişer adet Teknik Proje (Tasarım) (TP) dersi seçmek zorunludur.
4) VII. veya VIII. Yarıyılda alınması gereken Teknik Proje (Tasarım) (TP) derslerinden ** işaretli olan iki dersten birinin seçilmesi zorunludur. Diğer TP dersi, * veya ** işaretli TP derslerinden seçilebilir.
5) Bitirme Çalışması dersini alabilmek için ilk altı yarıyıl itibariyle en az 160 AKTS'lik dersten başarılı olunması gereklidir.
6) * ve ** İşaretli dersler her iki yarıyılda da açılabilir.
7) TKF498-Staj dersinde, öğrenciler Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesine uygun olarak stajını tamamlar.
8) Z: Zorunlu Ders, SS: Sosyal Seçimlik Ders, TS: Teknik Seçimlik Ders, TP: Teknik Proje (Tasarım) Dersi