Temel Değerlerimiz

  • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlılık,
  • Evrensel ve bilimsel değerlere bağlılık,
  • Akademik özgürlük,
  • Öğrenci odaklılık,
  • Çözüm odaklılık,
  • Ulusal değerlerimize ve çıkarlarımıza bağlılık,
  • Bilimsel yaklaşım,
  • Bilimsel etiğe ve hukuka bağlılık,
  • Tüm düşünce ve eylemlerde sevgiyi ön planda tutmak,
  • Kurum içinde ve dışında uyum ve işbirliğine önem vermek,