Bölüm Hakkında

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırmaya ve uygulamaya dayalı uluslararası standartlarda eğitim vererek, düşünmeye ve irdelemeye yatkın, donanımlı, kendine güvenen, mesleğini bilimsel ve etik kurallara göre uygulayan, insani değerlere sahip, saygın inşaat mühendisleri ve bilim adamları yetiştirerek; özgün araştırmalar yaparak, bilime, endüstriye ve topluma katkı sağlamayı hedefleyen bir bölümdür.

İnşaat Mühendisliği Bölümünde verilecek olan mühendislik eğitimi sayesinde öğrencilerin hem teorik hem de pratik alanda iki yönlü yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öğrencilerin mühendislik pratiğinin geliştirilmesi için hem bölümde mevcut olan atölye ve laboratuar imkanlarından, hem de İnşaat Sektörünün imkanlarından yararlanılmasına olanak sağlayan bir eğitim programı hazırlanmıştır.

İnşaat Mühendisliği Bölümüne Genel Liselerden, ilgili alanda eğitim veren Meslek Liselerinden, Teknik ve Anadolu Teknik liselerinden öğrenciler alınmaktadır. Meslek liselerinden gelen öğrenciler bir yıllık intibak eğitimine tabi tutulmaktadır. YÖK tarafından meslek liselerinden gelen öğrencilere matematik, fizik ve kimya derslerinden bir hazırlık eğitimi verilmektedir. Dört yıllık Mühendislik Lisans öğrenimini tamamlayan öğrencilerin daha ileri düzeyde öğrenim faaliyetlerine devam edebilmeleri konusunda gerekli olan Yüksek Lisans programının açılması için çalışmalar sürmektedir.

 

Güçlü Yanlarımız

G1. Nitelikli eğitim programımız

G2. Nitelikli öğretim elemanı kadromuz

G3. Yapı Malzemesi alanında önemli bilgi ve donanım üstünlüklerimizin bulunası

G4. Akademik yükselmeye açık ve bu konuda gayretli olmamız

G5. Üniversitemizin uluslararası geçerliliği olan bir Kalite Yönetim Sistemini benimsemiş ve uyguluyor olması

G6. Yüksek lisans programımızın bulunması

G7. Bölümümüzün disiplinlerarası bir doktora programına katkıda bulunuyor olması

G8. Eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri için mekânsal alanlarımızın yeterli olması

G9. Laboratuvar alt yapısının kuvvetli olması

G10. Ulusal ve uluslararası ölçeklerde bilimsel proje gerçekleştirebilme yetimiz.

G11. Uluslararası platformlarda temsil kabiliyeti sahibi olmamız

G12. Ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış, yapıyor olması

G13. Düzce Üniversitesi ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün iki büyük metropol arasında bulunması

G14. Düzce’nin kalkınmada öncelikli bölgeler içinde yer alıyor olması

G15. Düzce’nin Türkiye’nin en ileri sanayi bölgeleri olan Kocaeli ve Sakarya’ya yakınlığı

G16. Düzce ilinin deprem bölgesi olmasından kaynaklanan ileri İnşaat Mühendisliği uygulamalarına duyulan ihtiyacın yüksek olması

G17. Öğrenme sevgisi ve açlığıyla dolu olmamız

G18. Barış, paylaşım ve destek olma kültürüne sahip olmamız

G19. İyi niyetli ve öğrenme arzusuyla dolu öğrenci profilimiz

 

Fırsatlar

F1. İnşaat Mühendisliğinin tarih boyunca ana meslek olması

F2. Türkiye’de yılda 10.000’den fazla İnşaat Mühendisi olmak isteyen öğrenci bulunması

F3. İnşaat Mühendisliği eğitimi veren dört farklı programımızın bulunması

F4. Genel liselerin yanı sıra meslek liselerinden mezun öğrencilere de mühendislik eğitimi verebiliyor olmamız.

F5. Kentsel dönüşüm uygulamalarının pek çok alanda yeni fırsatlar sunması

F6. Orta Doğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Arap yarım adasında değişen ekonomik ve siyasi şartlardan dolayı bu bölgelerde inşaat sektörü faaliyetlerinin ivmelenmesi

F7. Bölgemizin deprem bölgesi olması vesilesiyle yetiştirilen İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin depremsel etki ve sonuçlara vakıf olmaları