Ulaştırma Lab.

Genel Bilgi

Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

Laboratuvar Kullanım Alanı: 100 m2 Alana sahiptir.

Bu laboratuvarda asfalt malzemenin ve bileşenlerinin mühendislik özelliklerinin belirlenebilmektedir. Ayrıca mevcut karayollarından yerinden alınan karot numuneler Marshall deneyine tabi tutularak asfalt numunesinin stabilitesi ve dolayısıyla mukavemeti belirlenebilmektedir. Bu kapsamda hazırlanan asfalt karışımın projeye uygun olup olmadığı belirlenebilmektedir.

 

 Laboratuvar Ekipmanlarımız

 • Parlama ve yanma noktası tayin cihazı
 • Marshall Stabitite test cihazi
 • Marshall kompaktör
 • Asfalt karıştırıcı mikser
 • Santrifüj ekstraksiyon cihazı
 • Reflux ekstraksiyon cihazı
 • Düktilite cihazı,
 • Özgül ağırlık deney seti (deneyler için 50, 100, 250, 500 cc'lik set)
 • Penetrasyon deneyi cihazı
 • Yumuşama noktası tayin cihazı
 • Dijital ısı ölçer (600 °C)
 • Vakum pompası
 • Vakum desikatörü
 • Desikatör
 • Sabit sıcaklık banyosu
 • Elektronik terazi, 0,001 hassasiyetli
 • Hava sirkülasyonlu etüv,
 • Damıtık su üretim cihazı
 • 400 Lt. Deepfreeze
 • Üç eksenli test cihazı
 • CBR cihazı
 • Saybolt viskozite deney seti
 • Vialit yapışma deney aleti
 • Donma-çözülme kabini

 

Laboratuvarda Yapılabilen Deneyler

 • Asfalt karışım dizaynı
 • Santrifüj ekstraksiyon BS 598-102
 • Reflüks ekstraksiyon ASTM D2172, ASSHTO T164
 • Marshall biriket numunesi hazırlama BS 598-107
 • Marshall Stabilite testi BS 598-107, ASTM D1559
 • Parlama ve yanma noktası tayini BS 4689, ASTM D92
 • Yumuşama Noktası tayini BS 2000, ASTM D36, ASSHTO T53
 • Asfalt Penetrasyon deneyi BS 2000, ASTM D5, ASSHTO T49
 • Düktilite deneyi ASTM D113, ASSHTO T51
 • Karot Numunesi alınması
 • Özgül ağırlık deneyi
 • Standard proktor
 • Modifiye proktor TS 1900-8
 • Donma-Çözülme
 • Vialit yapışma deneyi
 • Saybolt viskozite deneyi
 • CBR deneyi