Genel Bilgi

Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Ali ATEŞ

Laboratuvar Kullanım Alanı: 150 m2 Alana sahiptir.

Bu laboratuarda üç-eksenli basınç deney düzeneği, direkt keme kutusu deney düzeneği, konsolidasyon deney seti, sabit ve düşen seviyeli permeabilite deney düzeneği, Kohezyonlu ve granüle zeminlerin indeks ve kompaksiyon karakteristiklerini belirleyen laboratuar ekipmanları, arazi ekipmanları ve CBR testi laboratuar ve arazi aparatları, sismik cihazı bulunmaktadır.

Laboratuvar Ekipmanlarımız                                                 

 • Üç eksenli test cihazı
 • CBR cihazı 
 • Penetrasyon ölçer
 • Kıvam limitleri deney seti
 • Likit Limit cihazı
 • Plastik limit seti
 • Büzülme limiti seti
 • Elek analizi deney seti
 • Hidrometre deney seti
 • Pipet deney seti
 • Laboratuar tipi Vane cihazı
 • Zemin kimyasal deney seti
 • Dijital pH metre
 • Standart proktor deney seti
 • Modifiye proktor deney seti
 • Konsolidasyon deney seti 
 • Sismik ölçüm cihazı
 • Otomatik numune çıkartma cihazı
 • Sabit ve düşen seviyeli permeabilite cihazı
 • Direk kesme kutusu deney cihazı 
 • Elektronik terazi, 0,0001 hassasiyetti 
 • Elektronik terazi, 0,001 hassasiyetli 
 • Elektrikli numune karıştırıcı
 • Yağ basınç hücresi

 

Laboratuarda Yapılabilen Deneyler

1. Zemin Mekaniği

 • Tüpten numune çıkarma AASHTO T–207
 • Açılmış muayene çukurundan numune alma TS 1901-2/10
 • Su muhtevası TS 1900–10 (A)
 • Likit Limit (LL) plastik limit (PL) ve Plastisite indisi (PI) TS 1900–2 (B)
 • Boyuna büzülme (tek eksenli büzülme) TS 1900–5
 • Hacimsel büzülme AASHTO T–92–6
 • Rölatif kıvam tayini (Wh, LL ve PL dahil)
 • Tane büyüklüğü dağılımının tayini ASSHTO T11/27
 • Hidrometre (özgül ağırlık dahil) AASHTO T–88
 • Zemin sınıflandırılması ( Laboratuvar deneylerine dayanarak ) TS 1900
 • Birim hacim ağırlıkların tayini (her biri) TS 1900–6
 • Boşluk oranlarının tayini
 • Rölatif sıkılık
 • Doygunluk derecesi
 • Konsolidasyon (Odemetre) deneyi
 • Direk kesme deneyleri AASHTOT–236
 • Laboratuarlarda kanatlı kesici (Vane) deneyi ( Wn dahil)
 • Zemin Kimyasal deneyleri AASHTO T 194–63

2. Kaya Mekaniği

 • Birim hacim ağırlıkların tespiti TS 699
 • Su oranı (su içeriği Wn ) tayini TS 1900
 • Boşluk oranı (e) porozite
 • Doygunluk derecesi tayini
 • Kayaçların tek eksenli basınç dayanımlarının tayini TS 2028
 • Elastisite Modülü ve Poisson oranı tayini (Tek numune için) TS 2020
 • Parça kayadan numune alma

3. Toprak ve Stabilizasyon

 • Toprak ve agregaların kuru birim ağırlık–su içeriği bağıntısının saptanması TS 1900–7
 • Yassılık indeksi TS 812
 • Sıkıştırılmış temel ve alt temel tabakalarında yerinde birim ağırlığı tayini  (Wn tayini dahil) AASHTOT–181
 • Toprağın arazi birim ağırlığının yerinde tayini ( Wn tayini dahil) AASHTO T–147–54
 • Temel ve alt temel malzemesi muayenesi
 • Zemin stabilazasyonun karışım hesabı
 • Islatma –kurutma deneyi ASTM–D 559