Komisyonlar

İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Serkan SUBAŞI
Prof. Dr. Yılmaz KOÇAK
Arş. Gör. Muhammed ALANKUŞ

İş Yeri Eğitimi ve Staj Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Emin ARSLAN
Arş. Gör. Batuhan AYKANAT
Arş. Gör. Mahir TÜRKEL

Mezuniyet Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bengü SÜNBÜL GÜNER
Öğr. Gör. Dr. Emrah YILMAZ
Arş. Gör. Dr. Adil GÜLTEKİN