Komisyonlar

Burs Komisyonu
Staj Komisyonu
 
 
İş Yeri Eğitimi Komisyonu
 
 
Yatay Geçiş Kabul Komisyonu
İntibak Komisyonu
 
Erasmus-Farabi Bölüm Koordinatörü