INT100 Bilgisayar Destekli Tasarım(NÖ ve İÖ) Dersinin Final Sınavı Hk.

13 Haz

  • İnşaat Mühendisliği
    Bölümü
  • Tüm Duyurular

INT100 Bilgisayar Destekli Tasarım (NÖ ve İÖ) dersinin sınavı Çoktan Seçmeli Test (Çevrimiçi) olacak şekilde revize edilmiştir.

Sınav Başlangıç Tarihi: 19.06.2023

Sınav Başlangıç Saati : 12:00