Mezun Durumdaki Öğrecilerin Stajlarıyla İlgili Önemli Bilgilendirme

17 Haz

  • İnşaat Mühendisliği
    Bölümü
  • Tüm Duyurular

Üniversitemiz Senatosunun 08.06.2021 tarih ve 2021/71 sayılı kararına istinaden alınan Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Kararına göre;

2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi ile sınırlı olmak koşuluyla;

 

Staj başvurusu yaptığı anda stajlar dışında en fazla 2 dersi kalmış öğrenciler stajlarını proje sunarak yapabilirler.

Proje başlangıç ve bitiş zaman aralığı bölümün bir yaz dönemi staj süresi kadar olmalıdır. 

Proje başlangıç ve bitiş tarihleri aralığı yaz okulunda ders alan öğrenciler için yaz okulu ile çakışamaz

Proje biçiminde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları yaz okulunda ders almayan öğrenciler için 21-25 Haziran 2021 tarihleri aralığıdır.

Yaz okulunda ders alan öğrenciler için 9-13 Ağustos 2021 tarih aralığıdır. 

Başvuru yapan her öğrenci için bölümden bir öğretim elemanı belirlenir ve staj proje konusu belirlenmiş danışman tarafından öğrenciye verilir.

Başvuru yaptığı anda 2'den fazla başarısız veya hiç alınmamış dersi (staj dersleri dışında) bulunan öğrenciler, proje sunarak staj yapamazlar.

Staj Başvuru dilekçesi için tıklayınız.

NOT: Dilekçe ekinde güncel transkript olmak zorundadır !!

 

Dilekçeler bölüm sekreterliğinde toplanacaktır.

E-posta:  yusufalasahan@duzce.edu.tr