E-DigiLit Projesi

21 Kas

  • İnşaat Mühendisliği
    Bölümü
  • Tüm Duyurular

"Enhancing    Digital    Literacy    of    University    Students    (E-DigiLit)"    başlıklı, 2019-1-TR01-KA203-076155    numaralı    Avrupa    Birliği    Erasmus+    KA203    Yüksek    Öğretimde  Stratejik Ortaklıklar  programı  kapsamında desteklenen projenin faaliyetlerinin tamamlanarak edigilit.eu ve  lms.edigilit.eu adreslerinde açık erişime  sunulduğu, Üniversitemizin  koordinatör  olduğu   projede,  Birleşik    Krallık,    İspanya,    Hırvatistan    ve    Ankara‘dan    araştırmacılarla    birlikte    bu    ülkelerde üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlıklarının geliştirilmesinin amaçlandığı, bu amaç doğrultusunda İngilizce,   İspanyolca,  Hırvatça   ve  Türkçe   olmak   üzere   dört   dilde  Dijital  Okuryazarlık   ders  içerikleri, öğrenme materyalleri  (video,  sunum,  ders  planları  vb.),  eğitmenler için  çevrimiçi  kılavuz  ve  öğrenme platformu geliştirildiği, proje ile ilgili detaylı bilgiler için http://edigilit.eu/ ya da  http://lms.edigilit.eu/ adreslerine tıklayınız